STAF PENGAJAR

Nama : Huzain Jailani, M.Pd.

NIDN : 08280288

Bidang Keahlian: Ekonomi Pembangunan

Publikasi SINTA

Nama : Huzain Jailani, M.Pd.

NIDN : 08280288

Bidang Keahlian: Ekonomi Pembangunan

Publikasi SINTA